Golija


"Planina. Kakve divne i žalosne skulpture umiju stvoriti gromovi! Ali zla sudbina jednog drveta ne priječi čitavu šumu da prkosno raste. Ovu golet opustošenu požarom ponovo će prekriti tamnozelena crnogorica."

No comments: