Durmitor


"Gladno kamenje pet je stoljeća hranilo crnogorski narod, usađivalo u nj "čojstvo i junaštvo", davalo mu snage da se brani od bijesnih kopita razularene turske konjice."

No comments: